Streda

29.11.2017 12:26

MAT- Úvod do násobenia. Činiteľ, činiteľ, súčin. Násobenie číslom 1. Násobky čísla 1. 

SJ- Pozvánka.

PDA- Teplota. Vedieť povedať svojimi slovami o teplote. DÚ- nakresliť aspoň dva druhy teplomerov z domácnosti.