STREDA

21.11.2017 23:07

MAT- Zaokrúhľovanie na tisícky. PZ str.

SJ- Vybrané slová po M. Vybrané slovo HMYZ. Opakovanie vybraných slov. Uč. str.37/27, 38/29- prečítať diktát.

Prir.- Topenie a tuhnutie. Str. 24 prečítať a naučiť sa vety zo zošita.

P.S.: Dnes dostali žiaci domov hesla z Digitálnej učebnice. Obálka je určená rodičom. Náhradné heslá nebudem mať k dispozícií. Vyskúšajte to!