Streda

18.10.2017 11:52

ANJ- Dnes bola hodina spojená. Žiaci dostali DÚ, ktorú majú vypracovať do pondelka.

PDA- Vedieť povedať vety zo zošita.