Streda

02.04.2014 12:33

MAT- Delenie č. 8- napísať si do zošita a naučiť sa , PZ- 26/sova,4, 27/1,3,4, 28/1,3,4, 29/2,4, 

SJL- Pravopisné cvičenie, prehlbovanie učiva o vybraných slovách po "Z"