Streda

19.03.2014 19:21

SJL- Opakovanie vybraných slov po "V". Str. 64/16,17,18 -písomne.DÚ- prepísať diktát a pripraviť sa v piatok na opakovanie vybraných slov po "V".

MAT- Rozdeľovanie a delenie - preverovanie vedomosti- násobenie a delenie 4 a 5. 

Čít- čitanie s porozumením textu Čin Číny z knihy Výlety tety Ety.