Streda

18.12.2013 16:59

Mat- PZ- 48/3,5,6 , 49/1,2,4 , 50/1,2,4 a naučiť sa násobilku č. 3 + násobky č. 3

SJ- Vybrané slová po "M"- uč. str. 38/ diktát- prepísať, cvičenie s 2 prstami- písomne do zošita