Streda

10.10.2012 19:37

Informatická výchova- kreslenie čiar, rovných, krivých, kreslenie bludísk, pavučiny, mriežok, spájanie predmetov čiarami

MAT- Počítanie s pomocou- práca s mincami, uč. str. 10-4,5,6 - ústne, str. 11- 7,8- práca v  zošite

SJ- Rozlišovacie znamienka- DĹŽEŇ- uč. str. 30- 1(ústne), 2 a 4 - do zošita, 

      DÚ- vypracovanie 2 ( poznačených) strán v novom pracovnom zošite