Streda- úlohy pre chýbajúcich

25.10.2017 12:23

MAT- PZ str. 25-celá, 26-5,6,DÚ na Jesenné prázdniny- do zošita vypočítať aspoň 8 príkladov (výpočet a odpoveď) zo strany 27.

SJ- Sloh-  Oznámenie str. 25

PDA- Veci okolo nás- prečítať si z učebnice strany 20,21,22. poznámky si napíšete v škole. DÚ- všímať si doma nádoby s tekutinami a zapísať objemy.napr. šampón 500 ml.