Streda pre Viki, Sašku, Ninku a Sebastiána

26.03.2014 12:22

MAT- Rozdeľujeme a delíme. Práca s PZ- 22/1, 23/4, 24/3 a 4, 25/1,2,4.Precvičovanie delenia č. 6 ( v piatok krátka samostatná práca)

SJL- Precvičovanie vybraných slov po V- pravopisné cvičenie

Čít- Čítanie s porozumením článku Fajčiť je od fajka

P.S.: Zajtra na druhej hodine bude hodina VODY so siedmakmi v 7.A triede