ŠKD OZNAM

22.09.2017 15:47

O Z N A M ! 

Milí tretiaci ! Dňa 29.9.2017 t.j. v pondelok o 14,00 hod. sa v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce stretneme spolu s nepočujúcimi členmi

 SÚSP ZO Michalovce. Bude to zážitkovo-výchovné podujatie o ľudoch so sluchovým handicapom. Dúfam, že nás táto akcia zaujme tak ako tá 

vlaňajšia, ktorú sme mali s nepočujúcimi. Teším sa . Vaša p. vychovávateľka Anička.