Pre Sašku, Emku, Filipka, Katku, Barborku, Damiána

19.06.2014 13:18

Pripraviť si učebnice- vyčistiť, vygumovať, polepiť,napísať meno dozadu. Po skončení choroby doniesť do školy: MAT,SJL,Čít, VLA, PDA, HUV, VYV, Zbierka z Mat., Pracovné v.

P.S.: Poslať po niekom čím skôr poplatok za učebnice ANJ do 4. ročníka- 6 eur.(kto nedal)