Pondelok

07.10.2013 17:58

SJL- Precvičovanie abecedy, Rozprávanie príbehu str. 15 ( poznať časti príbehu- úvod, jadro a záver).DÚ- str. 15/opakujeme s Opkom Hopkom

MAT- Precvičovanie sčítania a odčítania do 100 s prechodom. Uč. str. 10/69,70,71-písomne , 72-ústne, 78-písomne, DÚ- str.10/78. Zajtra napíšeme opakovanie

na sčítanie a odčítanie bez prechodu aj s prechodom do 100. Od stredy budeme potrebovať čistý malý zošit s podložkou  a dve ceruzky na GEOMETRIU. 

Čít- z ďalšej (tretej ) kapitoly 3 strany.

P.S.: Odkaz od p. uč. Fedoríkovej- pripraviť sa zajtra na test z 2. lekcie