Pondelok

30.09.2013 18:54

SJ- Abeceda- učebnica  str. 11/8 a 9- ústne, 7 a 10 písomne

DÚ- str. 12/13 + naučiť sa prvý riadok abecedy z nalepenej pomôcky v zošite

MAT- precvičovanie odčítania so 100. Uč. str. 9/59- ústne, 60-písomne

Čít- čítanie s porozumením z knihy o Pippi. Str. 21 a 22, Momočítankové čítanie- str. 6 a 7- SOPKY- DÚ- dokončiť cvičenia 7 a 8