Pondelok

23.09.2013 18:11

    SJ- Opakovanie učiva z 2. ročníka- list, za domácu úlohu precvičiť písanie i/í,y/ý po spoluhláskach.Zajtra nás čaká pravopisné cvičenie.

    MAT- precvičovanie učiva - sčítanie a odčítanie do 100, DÚ uč. str. 8/47. Porozmýšľajte o mat. súťaži  "IBOBOR".Kliknite: ibobor.sk  Záujem potvrďte v slovníčku!

Čítanie- čítanie z knihy Pippi Dlhá pančucha- doma prečítať strany 11 a 12.

ANJ- odkazy: p. uč. Fedoríková: Opakovať lekciu 1 (test). P. uč. Dančíková - vo štvrtok- kontrola slovíčok lekcie č. 1