Pondelok

16.09.2013 21:36

SJ-Čítanie- pokračovanie v čítaní článku Mach a Šebestová- str. 7 a 8. Písanie  str. 4/1,2 a 4 úloha

MAT- Opakovanie učiva z 2. ročníka - práca v učebnici- str. 6/34- ústne, 35-písomne. Str. 7/36 a DÚ- 7/39.Zaujímavá stránka na opakovanie počítania do 100:www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100#selid . Klikni si na túto stránku a opakuj si !

SJ- Opakovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások, opakovanie "Veta, slovo, slabika, hláska".