Pondelok

22.10.2012 18:21

SJL-Rozlišovacie znamienka- Dve bodky- uč. str. 35- do zošita cv. 1-b , 3 a 4 ústne, DÚ- lienka s bodkou

PDA- Jeseň- počasie v jeseni, mesiace v roku

Čít.- Čítanka- čítanie s porozumením článku Bubák- str. 13

P.S.: Nezabudnúť zajtra na MATEMATIKU. Keďže ju v pondelok nemáme, často ostane v utorok doma.....