Pondelok

14.05.2018 14:12

MAT- Opakovanie násobenia a delenia- PZ str. 62/31-34, DÚ str. 63/ 36.

SJ- Opakovanie učiva- rozlišovanie podstatných a prídavných mien. DÚ- napísať 10 podstatných a 10 prídavných mien.

Čít- čítanie s porozumením článku Zelené ríbezle str. 103.