Pondelok

07.05.2018 11:07

MAT- Slovné úlohy- PZ str. 52/ 5. DÚ- str. 55/ celá.

SJ- Zámená- str. 96/ 7-ústne, 8- písomne- pravý stlpec, DÚ- str. 97/ jeden palec a,b.

Čít- Zaľúbená báseň, str. 100. 

Písanie- dopisovanie do zošita.