Pondelok

30.04.2018 10:02

MAT- Telesá a stavby z kociek- opakovacia práca.PZ str. 45/1,2,3. DÚ str. 48/ 14.

SJ- Opakovanie prídavných mien. Vo štvrtok bude samostatná práca.

Písanie- str. 47- dokončiť doma.