Pondelok

15.10.2012 19:26

SJL- Rozlišovacie znamienka - Mäkčeň- uč. str. 32- 1. prečítať, 2,3,4,5, DÚ str. 33-7

Čítanie- čítanie scenára Bieli škriatkovia. Celý týždeň  budeme potrebovať Mimočítankové čítanie

P.S. Zajtra je červený utorok, potešíme sa okrem oblečenia aj červenému ovociu a zelenine......