Pondelok

05.02.2018 10:22

MAT- Násobilka č. 5. PZ str. 10 a 11/ celá.Naučiť sa násobilku číslom 5. 

SJ- Vybrané slová po S- opakovanie. Uč. str. 57/ 18-ústne, 19/ písomne, 20/ústne, 22/ písomne, 23/ písomne- dokončiť doma DDÚ. DÚ- str. 57/ 25. Zajtra napíšeme cvičný diktát

Čít- Ľubomír Feldek- str. 73.