Pondelok

15.01.2018 10:28

MAT- GEO- Rysovanie priamok a úsečiek, str. 16/ celá, str. 17/ celá, str. 18/ celá, str. 19/ 12.

SJ- Opakovanie vybraných slov po R. str. 52/ opakoujeme, DÚ- 52/ dole, zajtra bude cvičný diktát.

Čít- Krásne a múdre sú ľudové rozprávky- str. 59- po slovo ušľachtilosť.

Písanie- str. 36/ 4 riadky