Pondelok

08.10.2012 18:15

SJ- Rozlišovacie znamienka (úvodná hodina), str. 28-2,3,4  29-5,6   DÚ- 29-9,  práca v písanke

Č- Čítanka -čítanie s porozumnením článku na str. 10 Kde bolo, tam nebolo, bolo to tak, .....

PDA- opakovanie a prehlbovanie učiva o vzduchu- práca s pojmovou mapou v zošite

P.S: Zajtra budeme potrebovať rozstrihané papierové eurá.