Pondelok

18.12.2017 10:26

SJ- Zopakovanie vybraných slov po P a napísanie školského diktátu. Opakovanie vybraných slov po B,M,P. Uč. str. 46/1-písomne, 2-ústne, DÚ- cv. 4.

MAT- Delilka č. 3- naučiť sa naspamäť. PZ str. 60 a 61. DÚ- celá strana 63. Dorobiť aj strany 58 a 59- kto nebol v škole v piatok. 

Čít-  Dievčatko so zápalkami- str. 51.

Písanie- str. 30.

P.S. Vo štvrtok bude VLASTIVEDA namiesto PVC.