Pondelok

11.12.2017 10:28

MAT- Násobíme č. 3. Násobky č. 3.Vedieť naspamäť.PZ str. 49, 51/38,39,40. Str. 52/ celá.

SJ- Precvičovanie vybraných slov po P. Precvičovanie učiva. Str. 43/ 23-ústne, 24-písomne, zajtra cvičný diktát.