Pondelok

27.11.2017 10:59

MAT- Opakovanie zaokruhľovania. Krátka práca. Hľadanie systému str. 40/ 1,2,4,5,6 a 41- dobrovoľné riešenie príkladov za domácu úlohu.

SJ- Písanie školského diktátu. Pozvánka- str. 39-ústne, zajtra napíšeme opakovaciu prácu Vybrané slová po M.

Čít- dočítanie článku o deduškovi. 

Písanie- str. 23- celá.