Pondelok

20.11.2017 11:21

MAT- Zaokruhľovanie- PZ str. 36/1,2,3

SJ- Vybrané slová po M- slová myslieť a priemysel.Str. 36/17,18

Čít- čítanie z prinesených kníh. Zajtra doniesť čítanku