Pondelok

06.11.2017 10:29

MAT- Porovnávanie čísel- PZ str. 33-1,2,3,. DÚ- str. 32/ 1,2,3,4- ústne

SJ- Opakovanie vybraných slov po B.str. 30/ 22-ústne, 23-písomne, 24- prečítať doma, Opakovanie s Opkom Hopkom-písomne.Vedieť vymenovať vybrané slová. Zajtra bude cvičný diktát.

Čít- čítanie českého textu z PL

Pís- str. 16- celá

P.S.: Prosím hygienické potreby (balik wc papiera, vyťahovacie vreckovky a tekuté mydlo) od rodičov Zuzky, Tamarky a Kristínky. Ďakujem.