Pondelok

23.10.2017 11:12

MAT- str. 22 celá, DÚ  str. 22/16

SJ- vybrané slová- str. 23/1, DÚ str. 32/ 3

Čít- Ester a Albatros- str. 27, do zošita z článku 10 slov s mäkčeňom

Pís- str. 13