Pondelok

07.04.2014 13:31

SJL- Opakovanie vybraných slov str. 70/8 a 9 cv.

MAT- Delenie číslom 9-napísať a naučiť sa. Prehlbovanie učiva- násobenie a delenie, súčet, súčin, rozdiel a podiel. Práca s pripravenými PL.

ČÍT- čítanie s porozumením ďalšieho článku v knihe Výlety tety Ety