Pondelok

10.03.2014 19:31

SJL- Precvičovanie vybraných slov po "S"- zajtra napíšeme pravopisné cvičenie(diktát), Opis predmetu- prečítať text a vypísať z neho modré slová s odôvodnením pravopisu

Mat- Precvičovanie delenia 1,2,3. PZ- prvá strana prvý príklad

Čít- Čítanie s porozumením článku Vokáň z knihy Výlety tety Ety.