Pondelok

24.02.2014 19:59

SJL- Vybrané slová po "S". Vybrané slová syčať a sykať. Str. 56/13-písomne.Vybrané slová sýkorka a syseľ.Str. 56/15-prepis hádaniek.

MAT- Sšítanie a odčítanie do 1000- precvičovanie a prehlbovanie učiva. Zajtra napíšeme krátke opakovanie .

Čít- Čítanie s porozumením z knihy Výlety tety Ety článok Nebo- peklo.

P.S.: Nezabudnite v stredu Slávik Slovenska na hodine HUV.