Pondelok

17.02.2014 21:36

MAT- Sčítanie a odčítanie do 1 000. PZ- 29/16, 30/24. DÚ- 30/29

SJL- Opakovanie vybraných slov po "R". Opis mojej aktovky. DÚ- Moja mama -opis (6-7 viet)

Čít- Výlety tety Ety- článok zo strany 26. Písanie str. 32

P.S.: Chystajte si ľubovoľnú ľudovú pesničku