Pondelok

27.01.2014 20:09

SJL- Prehlbovanie učiva- vybrané slová po "P". Písanie cvičného diktátu. Reklama- prepísať do zošita vetu z učebnice o reklame. DÚ- sledovať reklamy v televízií a napísať o čom boli (aspoň 8).Zajtra bude doplňovačka  vybraných slov po "P".

MAT- Násobíme číslom 7 (naučiť sa). DÚ- str. 27/62 a 65

Čit- čítanie tretieho textu z knihy Výlety tety Ety a prednes poézie a prózy k HK. DÚ- vypracovanie PL