Pondelok

09.12.2013 20:21

SJL- Vybrané slová po "M"- vybrané slová UMYŤ, MYDLO, MÝLIŤ SA, ŠMÝKAŤ SA - str. 34/ 6,7,8,9 DÚ- 35/10 ( 11 cvičenie - dobrovoľná DÚ )

MAT- geo- premena jednotiek cm, mm. V pracovnom zočite vypracovať strany po decimeter.Zajtra napíšeme opakovaciu prácu.

Čít- čítanie s porozumením ďalších štyroch  strán  z knihy o Pippi.