Pondelok

18.11.2013 21:18

SJL- Vybrané slová po "B" Uč, str. 27-Bylina- 4, Bystrý- 5, DÚ- 27/6. Naučiť sa vybrané slová naspamäť.

MAT- Čísla do 1 000. uč. str. 19/34. PZ- 37,38- dokončiť

Čítanie- čítanie s porozumením knihy Pippi - strany 81 a 82