Pondelok

21.10.2013 20:30

MAT- Trojciferné čísla- znázorňovanie čísel pomocou znakov : jednotky-čiarka, desiatky- krúžok a  stovky-trojuholník. DÚ- str. 13/13 a 14.PZ- str. 18/3,4,5 a 19/1,2.

SJL- Delenie slov na slabiky- delenie slov na konci riadka- 19/14, DÚ-  str. 14-jeden palec.

Čít. - čítanie s porozumením z knihy o Pippi- str. 50 a 51

P.S.: Mimočítankové čítanie je u mňa.