PONDELOK

17.09.2012 18:52

SJ- opakovanie učiva z 1. ročníka- uč, str. 12/14,15, DÚ-12/ druhá lienka

 

Čít- čítanie textu s porozumením Vladko, kde si? (polovicu-str. 8)