PONDELOK

10.09.2012 21:34

Dnešná domáca úloha je z čítania-prečítať 3-krát báseň "September" a v zošite na písanie dopísať abecedu.Prírodoveda-úvodná hodina.SJL-opakovanie písmen a abecedy z 1. ročníka.