Pondelok pre Viktorku, Hanku, Sebastiána a Mateja

31.03.2014 10:41

SJ- Vybrané slová po "Z". Napísať do zošita. Uč. str. 66/2-ústne,67/4,5-písomne.DÚ-6-napísať 1 pozvánku do zošita a naučiť sa vybrané slová.

MAT- Delenie číslom 7- napísať si do zošita a naučiť sa. PZ- str. 26/1. DÚ- zopakovať na zajtra delenie číslom 6.

Čít.- Rozprávkové trojča str. 78- čítanie s porozumením