Pondelok pre Katku, Sašku,Tomiho, Miška, Filipka,

16.06.2014 10:52

MAT- Precvičovanie učiva, PZ-63/1,2,3, 64/1,3, 65/1 a pripraviť sa na zajtra na  koncoročné opakovanie učiva

SJ- Opakovanie na stredu: 114/1,2,5,6,7, DÚ-115/ 9 a zopakovať si abecedu

Čít- str. 30- Vydarená trojica -čítať s porozumením článok