Pondelok pre Emku a Sebastiána

02.06.2014 10:58

MAT- Násobenie a delenie- Uč. 54/9,55/1,2,DÚ- 56/35 a 40.   PZ- 54/1,2,3,4,  55/1,2

SJ- 95/3,5 96/7-ústne, 8-písomne DÚ- 96/11

Čít.- Pichľavé jabľčko str. 22

P.S.: Zajtra bude žabací deň........