Pondelok pre Barborku

14.04.2014 20:54

SJL- Slovné druhy- všeobecné rozdelenie- uč. str. 72/4-písomne, 5 a 6 ústne. DÚ- vymysli a napíš po 8 slov k slovným druhom- podobne ako vo 4 cvičení.

Mat- zdokonaľovanie učiva násobenia a delenia. Práca s pripravenými PL.

Čít- Mimočítankové čítanie