Pondelok a utorok pre Matúška

27.05.2014 19:35

SJ- Prídavné mená- uč. str.89/ 8,-ústne, 9-ústne, 90/10-písomne, 11-písomne, 12 a 13-ústne, 16-písomne, 91/opačný význam - napísať vety z rámčeka,18-písomne, 21-ústne, 92/ 24-ústne, 25-písomne, DÚ- prepísať diktát zo strany 92. Zajtra budeme iba opakovať prídavné mená. 

PDA- Plazy- prečítať si strany 62-64 a do zošita urobiť zopár poznámok(najlepšie odpísať od kamaráta). Na  štvrtok nachystať zaujímavosti a obrázky 

o korytnačkách. 

Čit- pokračovať v čítaní knihy o Rexíkovi.

MAT- využiť možnosť kamarát na telefóne a zistiť si strany a príklady.