Piatok

05.04.2014 22:20

SJL- Opakujte vybrané slová.

MAT- Precvičujte násobenie a delenie .

Čítanie - pokračujte  v čítaní s ďalším textom