Piatok

24.01.2014 19:25

SJL- Vybrané slová po "P"- prehlbovanie učiva. Uč. str. 48/18,22, 19-ústne, DÚ- 43/21. V pondelok nás čaká cvičný diktát.

MAT- Násobíme 2-ciferným číslom napr. 3.20, 5.50, 9.40, ...... .Násobíme 3 čísla napr. 3.3.2, 5.2.6,.......DÚ str. 27/61. PZ str. 59/2,4 a 61/1

Čít- Ako sa Perún dožil vysokého veku str. 10