Piatok

10.01.2014 23:28

MAT- Upevňovanie učiva- násobenie číslom 2-3-4, násobky čísel, práca v pripravenom PL. DÚ- opakovať násobilku 2-3-4.

SJL- prehlbovanie učiva- vybrané slová po M, písanie cvičného diktátu. DÚ- precvičovanie vybraných slov, v pondelok napíšeme pravopisné cvičenie

Čít- Ako sa živia rastliny- str. 18

P.S.: Do konca januára sa naučiť naspamäť báseň/prózu od slovenského autora na triedne kolo literárnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.