Piatok

22.11.2013 20:15

MAT- práca v pracovnom zošite - str. 43 a 44. DÚ- str. 45

SJL- vybrané slová po "B". Slovo OBYČAJ - str. 28/15. Slová  DOBYTOK, KOBYLA, BÝK - str. 29/18. Slovo BÝVAŤ - str. 29/19. DÚ- str. 28/ 20 a 21.

Čít- čítanie s porozumením z knihy o Pippi- strany 88 a 89. DÚ- Písanie str. 20

P.S.: V pondelok nezabudnite doniesť veci potrebné na divadielko.