Piatok

04.10.2013 19:20

MAT- opakovanie sčítania a odčítania do 100 s prechodom - PZ- str. 16, Uč- str. 9/54- ústne, DÚ- 55,56,57,58

SJ- Abeceda- naspamäť sa naučiť celú abecedu, DÚ- 14/25

Čít- pokračovanie čítania v knihe o Pippi str. 27-29 (dokončenie druhej kapitoly)