Piatok

04.05.2018 10:16

MAT- Slovné úlohy a opakovanie násobenia a delenia. PZ str. 51/ celá, DÚ- celá strana.

VLA- opakovanie TC Spoznávame dejiny 3. Dú- prečítať Povesti o mestách- vybrať jednu povesť- buď Levočská biela pani, alebo Jašteričky.

SJ- Zámená- str. 94. DÚ str. 95/ 6b.

Čít- Kúzelník str. 97.

Písanie- str. 48 a 49. Zošity ostali v škole na kontrolu.